W dzisiejszych czasach wózki widłowe odgrywają znaczącą rolę w większości funkcjonujących na rynku firm. Wykorzystywane są w większości sklepów, w halach magazynowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych czy sortowniach. Dzięki tym urządzeniom nasza praca jest szybsza a przede wszystkim łatwiejsza. Jest to chyba najważniejszy argument, który powinien skłonić nas do tego, aby odpowiednio zadbać o nasz wózek widłowy poprzez wybór profesjonalnego serwisu.

Na rynku funkcjonuje wiele firm świadczących usługi serwisowe, od autoryzowanych serwisów po małe, nawet jednoosobowe serwisy. To do nas należy wybór, z którego serwisu skorzystamy. Jednak dokonując wyboru warto wziąć pod uwagę parę ważnych aspektów.

Należy sprawdzić czy serwis, z usług którego chcemy skorzystać może zaoferować nam usługi na najwyższym poziomie. Czy pracownicy wyposażeni są w profesjonalne narzędzia, czy prace serwisowe będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje/uprawnienia umożliwiające potwierdzenie wykonanej pracy poprzez dokonanie wpisu do dziennika konserwacji. Z naszego doświadczenia wiemy, że jedną z najistotniejszych dla klientów kwestii jest czas oczekiwania na reakcję serwisu w przypadku wystąpienia awarii urządzenia. Wiemy, że niektóre firmy każą czekać swoim klientom nawet ponad siedem dni na przyjazd ekipy serwisowej – co jest niejednokrotnie dużym utrudnieniem, czasem wręcz powodującym straty finansowe u klienta – dlatego zawsze warto zapytać o szacunkowy czas usuwania awarii.

Kiedy już dokonamy wyboru należy pamiętać o tym, że serwisowanie wózków jest niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania, okresowo należy sprawdzać czy wszystkie elementy wózka działają właściwie, czy są dobrze dopasowane, czy nie są nadmiernie wyeksploatowane i czy nie wymagają naprawy. Profesjonalny serwis wózków widłowych zawsze stosuje nowe części zamienne, które pochodzą z dobrych i sprawdzonych źródeł a ich wykonanie i jakość nie budzą zastrzeżeń. Stosowanie tanich zamienników, niewiadomego pochodzenia nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ nie daje wystarczającej pewności prawidłowego ich działania, co w przypadku wózka widłowego jest kluczowe.

Przegląd serwisowy to jedno a np. remonty (przeglądy) konserwacyjne, okresowe, remonty częściowe czy kapitalne, naprawa i konserwacja podzespołów elektronicznych, serwis ogumienia to drugie co należy mieć na uwadze. To, że serwis podkreśla potrzebę dokonywania takich czynności świadczy o fachowym podejściu do obsługi klienta oraz o odpowiedniej dbałości o serwisowane urządzenie. Aby urządzenie dobrze służyło powinno być poddawane przeglądom okresowym zgodnie z zaleceniami serwisanta znającego urządzenie. Pamiętajmy, że wykonując zalecenia serwisowe unikniemy przykrych niespodzianek w postaci unieruchomienia wózka.