Firma AG FORKLIFT specjalizuje się również w przygotowaniu wózków widłowych jak i podestów ruchomych w zakresie odbioru UDT.
Na życzenie klienta pracownicy naszej firmy przygotują urządzenie do odbioru UDT, jak i również będą asystować przy tym odbiorze – jest to wymóg UDT by konserwator był obecny podczas badania.

Konserwacja wózków widłowych powinna być przeprowadzona w sposób, który umożliwia ich odbiór przez Urząd Dozoru Technicznego.

  • Przed odbiorem przez UDT nasi pracownicy sprawdzą wózek widłowy lub podest ruchomy pod względem technicznych.
  • Na życzenie klienta nasz konserwator wózków widłowych lub podestów ruchomych będzie obecny podczas odbioru technicznego przeprowadzonego przez pracownika UDT.
  • Nasza firma pomaga właścicielom wózków widłowych oraz podestów ruchomych przy procedurach przedłużających badania UDT na kolejny rok oraz  przy zmianie właścicieli lub miejsca eksploatacji.

Każdy wózek widłowy oraz podest ruchomy powinien być przez właściciela:

  • Zgłoszony do UDT.
  • Posiadać niezbędną dokumentację techniczną.
  • Być w stanie umożliwiającym jego rejestrację.
  • Posiadać “Dziennik konserwacji” oddzielnie dla każdego urządzenia.
  • Wykonywać konserwację urządzeń przez uprawnionego konserwatora.

Konserwacje wózków widłowych oraz podestów widłowych odebranych przez urząd dozoru technicznego, może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia konserwatorskie dla tych urządzeń wydane przez UDT.

Podczas badań technicznych, dokonywanych przez inspektorów UDT, należy okazać dziennik konserwacji urządzenia, wraz z aktualnymi wpisami uprawionego konserwatora, odnośnie przeglądów, remontów i napraw.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze i przydatne linki Urzędu Dozoru Technicznego.

Wózek jezdniowy podnośnikowy: